Sunnapsykologi

bild motagning
bild Joakim Stenlycke
bild Torsten J�nsson

Psykolog, psykoterapi & KBT i Karlskrona

Sunnapsykologi tillhandahåller många av de tjänster som idag ofta är en förutsättning för harmoni, utveckling och prestation.

 ... strävar efter att hjälpa personer/organisationer att utvecklas genom kunskap.
Detta kan ske via kognitiv beteendeterapi, handledning, coaching eller organisationsutveckling

 

Joakim Stenlycke
0708 92 40 69
kontakta mig
om Joakim

Torsten Jönsson 0705 40 49 89
kontakta mig
om Torsten

Sunnapsykologi

Lindesnäsvägen 3
371 45 Karlskrona
Blekinge

karta

Tillvaron
... har för många nått en sådan komplexitet att någon form av oberoende stöd eller bollplank fått hög prioritet.

Prioritering
... av livsinnehåll såsom hälsa, familj och karriär uppfattas av många som hopplösa dilemman.

Utbildning
... är något man alltid är föremål för genom de olika intryck och sammanhang som passerar revy i livet.

Kunskap
... uppstår då man lyckas systematisera det man tagit intryck av och förmår använda sig av det på ett adekvat sätt.

Vad kan vi erbjuda
Arvoden och bokning